Středočeský kraj

Díky podpoře Středočeského kraje jsme v roce 2017 realizovali rekonstrukci opěrné zdi a opravu zámkové dlažby v areálu Podlesí. Náklady ve výši 50 000 Kč byly uhrazeny ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof.