Fotbalový pokřik

Balón, hlava, patička,
Podlesí je jednička.
hodně gólů střílíme,
Na fotbal se těšíme.


Čti a přemýšlej


Přihrávka

- než přihraješ, zvedni hlavu a podívej se, který spoluhráč se nejlépe uvolnil

- přihrávka vždy nemusí směřovat k brance soupeře
- nezbavuj se bezhlavě míče, zvaž rizika řešení
- přemýšlej o účelnosti přihrávky vzhledem k řešení herní situace
- při kontaktu se soupeřem zvol pozičně správné řešení pro krytí míče
- využívej klamavých pohybů
- základem správné přihrávky je technika kopu
- procvičuj techniku kopu i ve volném čase, používej k tomu míče různých velikostí


Zpracování míče

- sleduj pozorně přibližující se míč

- snaž se co nejdříve zaujmout postavení co nejblíže k místu, kam            předpokládáš jeho dopad
- stále sleduj postavení protihráčů i spoluhráčů
- víš už před zpracováním, co uděláš s míčem po zpracování?
- postavení zaujímej pozičně správně, aby umožnilo krytí míče
- využívej klamavých pohybů před zpracováním míče


Vedení míče

- rozvíjej "cit pro míč"
- vedení míče využívej jen tehdy, je-li to účelné pro řešení situace
- nedívej se jen na míč
- zvedni hlavu, hledej vhodně postaveného volného spoluhráče
- hraj lépe pozičně, přikryj si míč
- nedávej si míč daleko od nohy

- využívej klamavých pohybů


Obcházení soupeře

- neustále zdokonaluj cit pro míč, ovládání míče se změnou rychlosti i směru

- snaž se udržet míč v každé situaci u nohy
- zdokonaluj, vymýšlej při vedení míče nejrůznější klamavé pohyby tělem, dolními končetinami
- nezbavuj se zbytečně míče, když nemůžeš úspěšně vystřelit či přihrát
- neboj se podstoupit riziko osobního souboje, soupeř se dá obejít
- neprováděj klamavé pohyby příliš pomalu, soupeř stačí odhalit tvůj úmysl
- reakci soupeře na zřetelný a včasný klamavý pohyb využij k rychlému obejití, uvolnění od soupeře


Střelba

- před střelbou vnímej postavení brankáře soupeře, případně výhodnější postavení spoluhráče, a dle toho se rozhoduj

- snaž se o umístění střely a pak až o prudkost (nejdříve přesnost a potom síla)
- jednej rychle, pohotově, překvapivě - bez dlouhé přípravy na střelbu
- snaž se utajit okamžik střelby (bez narušení rytmu běhu)
- přemýšlej nejen o vlastní střelbě, ale i o své činnosti před (zaujmutí správné pozice) a po střelbě (reakce na zablokovanou střelu, vyražený míč)
- po zápase si uvědom správnost či nesprávnost volby řešení a využij tyto poznatky při dalším zdokonalování
- k nácviku techniky střelby využívej každou příležitost, úspěšnost střelby rozhoduje o úspěchu v utkání


Hra bez míče

- nezapomeň hrát, i když nemáš míč
- nedívej se jen na spoluhráče s míčem
- nabíhej a uvolňuj se především v prostoru, kde hraješ
- sleduj přitom stále nejen hráče s míčem, ale i ostatní spoluhráče bez míče
- neutíkej vždy jen k brance soupeře
- nabíhej a uvolňuj se vždy tak, aby tě viděl spoluhráč s míčem
- nenabíhej a neuvolňuj se do prostoru, kam již nabíhá jiný spoluhráč
- využívej klamavých pohybů, sleduj hru a čti hru
- odpoutávej pozornost předstíráním činností
- využívej momentu překvapení, koncentruj pozornost
- přemýšlej o hře, vymýšlej originální způsoby řešení
- předvídej činnosti spoluhráčů i protihráčů
- buď aktivní a tvořivý


Obranná činnost

- nepřestávej hrát, když ztratíš míč
- obsaď protihráče s míčem, nejbližšího protihráče bez míče, prostor
- nesleduj jen míč, pozoruj současně protihráče bez míče i spoluhráče
- zbytečně neustupuj do těsné blízkosti vlastní branky
- snaž se správně zhodnotit situaci
- úspěšnou obrannou činností znejistíš soupeře, ten pak ztrácí sebedůvěru