TJ KOVOHUTĚ Podlesí přeje všem svým příznivcům do nového roku pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů.